Bilgisiz.org / Bildiklerinizi de unutabilrisiniz ...

jonglörlük

Jonglör, (Jonklör) El çabukluğu ile birtakım şaşırtıcı olaylar yapmayı meslek edinen kişilere verilen isimdir.  İ.Ö. 1900'lerde bir hiyeroglifte top çeviren 4 adet kadın görünür. Yani eski zamanlardan günümüze kadar uzanan bir gösteri sanatınan bahsediyoruz. Artık açılışlarda , festivallerde , eğlencelerde top , labut, sopa, ateş ve daha bir çok nesne ile gösteri yapan insanlar görebiliyoruz.


Jonglör'lük bir sanatmıdır yoksa bir spor mudur? Eski mısırlılar bunu bir spor olarak görmüşler ve çeşitli yarışmalar düzenlemişlerdir. Günümüzde bir meslek haline dönüşmüş olması ve sahneye çıkıp profösyönelce yapılıyor olması bir sanat dalımıdır sorusunu aklımıza getirmektedir. Aslında jonglörlük bir trapidir ;
Oxford üniversitesinde yapılan bir araştırmaya göre jonglörlük gibi karmaşık işleri yapmak beyin yapısında olumlu değişimlere yol açmaktadır. Araştırma için seçilen 24 kişilik grup ikiye ayrılmış ilk gruba
otuz dakika boyunca pratik yaptırılmış ikinci grub ise sadece oturmuş . Deney sonucunda jonglörlük pratiği yapanlarda beyinlerindeki beyaz maddede yüzde 5 oranında artış görülmüş buda beyin gücünün arttığının sonucu elde edilmiş. Kısacası bedenin ve beğinin aynı anda kullanılması bir çok duyumuzun , özgüvenin , öğrenme isteğinde artış , sağ ve sol lobun aynı anda kullanılması  zihin ve beden gelişimini tetiklemektedir.
Başlıca Jonglör malzemeleri ise

  • Beanbag : dört farklı kumaşın dikilmesi ile oluşur içlerinde plastik parçalar yada kuş yemi , buğday gibi malzemeler bulunur böylece yere düştüklerinde zıplamazlar kaybolma dertleri ortadan kalmış olur.Bu topları yapısı nedeni ile vucunuzun herhangi bir yeri ile kontrol etmeniz kolaydır
  • Halka : Çok fazla obje ile gösteri yapmak istediğinizde akla ilk gelen objedir.
  • Top: Havada bir şeyler çevirmek denince hemen aklınıza top gelmektedir.Eski çağlarda topların yerine meyveler kullanılmakta idi.
  • Labut : Toptan sonra en çok kullanılan objedir. Aerodinamik bir yapıya sahip olmalarında dolayı uçuşlarının kontrol edilmesine olanak sağlar
  • Shaker Cup : konik bir biçimdeki metal malzemelere verilen isimdir.